Onsdag 24. mai Kl. 18:00


HVOR: Samfunnshuset
VARIGHET: Ca. 3 timer
ARRANGØR: Pårørendeaksjonen MossArrangementet er gratis, men du må melde deg på ved å ta ut en gratisbillett her.
Om du har problemer med påmelding på nett, send en sms til tlf: 938 36 604

Arrangementet starter presis.

Fra kl. 17.30 blir det servert kaffe, og det er ulike stands i foajéen.

Det er ubetjent garderobe i kjelleren.


Påmelding

Hvor er eldreomsorgen på vei i Moss?

Hvem tar seg av mamma hvis hun blir syk og skrøpelig?

Pårørendeaksjonen Moss, Nasjonalforeningen for folkehelsen Østfold og Moss og Omegn Kvinneråd inviterer til temakveld om eldreomsorg i Moss.

Mina Gerhardsen, Generalsekretær Nasjonalforeningen for folkehelsen innleder kvelden
Den framtidige eldreomsorgen i Moss – hva kan frivilligheten bidra med? ved Moss og Omegn Kvinneråd, Kari Bunæs, styreleder
Kirsti Solheim, leder Nasjonalforeningen Østfold, deler av sin fagkunnskap rundt aldring og demens

St.repr. Tone Trøen (H), leder i helse- og omsorgskomiteen (h&o-kom.)
St.repr. Cecilie Myrseth/Tove Elise Madland (Ap), medlem i h&o-kom.
St.repr. Bård Hoksrud (Frp), medlem i h&o-kom.
Hvilken drahjelp kan Moss forvente seg fra statlig hold innen eldre- og pårørendeomsorgen?

Direktør for helse og mestring Moss, Eli Thomassen. Status nå for eldreomsorgen i Moss. Og visjoner fremover

Ordfører Hanne Tollerud (Ap Moss) Ordførerkandidat Simen Nord (H Moss)
De øvrige lokalpartiene i Moss er invitert.
Politikerdebatten blir ledet av kom.sjef Randi Kiil i Nasjonalforeningen
Hva står i de ulike lokale partiprogrammene?
Det blir anledning å stille spørsmål fra salen.

Alle fremmøtte er med i trekningen av et gavekort fra Underverket.

Velkommen!