Vilkår for billettsalg

Oppdatert 01.09.23

Ved arrangement i Moss Kulturhus forplikter Leietaker seg til å benytte utleiers til enhver tid gjeldende system for billettsalg. Leietaker svarer billettavgifter etter Utleiers prisliste. Billettinntektene er Leietakerens, og Leietakeren står ansvarlig overfor publikum ved avlysning og lignende. Ved avlysning og lignende kan imidlertid utleier forestå eventuell tilbakebetaling til publikum. Slik tilbakebetaling kan imidlertid bare organiseres dersom tilstrekkelig med midler stilles til rådighet, jfr. herunder utleiers rett i henhold til neste ledd.

Utleier har rett til å holde sitt kontraktsfestede tilgodehavende tilbake fra billettinntektene, inntil arrangementet er gjort opp.

Leietaker kan anmode om forskuddsbetaling av billettinntektene, under den klare forutsetning at det til enhver tid er dekning for utleiers krav i gjenværende billettinntekter. Leietaker må påregne at en slik transaksjon kan ta noe tid grunnet utleiers betalingsrutiner. Moss Kulturhus er med i ordningen «Ledsagerbevis» som i enkelte tilfeller kan redusere antall tilgjengelige billetter for salg.

Moss Kulturhus selger billetter på www.mosskulturhus.no og ved inngangen en time før forestillingsstart. Moss Kulturhus kan holde stengt i ferier og høytider, slik som vinterferien, påske, fellesferien, høstferien og jul. Nettsiden er alltid åpen.

Billettavgift legges på billettprisen og beholdes av Moss Kulturhus. Avgiften er en serviceavgift som dekker kostnadene Utleier har til å drifte billettsystemet. Det gjelder også for billetter solgt over internett.

Billettavgiften er pr. dags dato som følger:

Billettpris: Avgift:
1,- til 99,- 15,-
100,- til 249,- 20,-
250,- til 449,- 25,-
450,- til 699,- 30,-
fra 700,- 35,- + 5,- pr. 250,-