Leiepriser

Oppdatert 01.09.2023

Leieprisene inkluderer husets tekniske utstyr. (se tekniske spesifikasjoner her)

Ved kulturarrangementer er en hustekniker inkludert i leieprisen.

Moss kulturhus sørger for nødvendig bemanning til håndtering av publikum inkludert billettkontroll. Ved ekstraordinære behov for sikkerhet kan det tilkomme leiekostnader for sikkerhetspersonell.

Moss kulturhus har enerett på all servering i våre egne lokaler.

Alt billettsalg skal gå via Moss kulturhus billettsystem.

Leie lokaler pr. dag (i inntil 8 timer) Organisasjon/amatør* Næring** 
Parkteatret Teatersal kr 15.000,- kr 35.000,-
Samfunnshuset Storsal kr 6.500,- kr 15.000,-
Ekstraforestilling samme dag. (4 timer ekstra leie) 50% tillegg 50% tillegg
     
Tekniker    
Tekniker i inntil 8 timer kr 5.200,- kr 5.200,-
Tekniker pr. time utover 8 timer kr 650,- kr 650,-
     
Billettavgift (pr. billett, pålydende beløp):    
Billettpris: 1-99 kr 15,- kr 15,-
Billettpris: 100 – 249 kr 20,- kr 20,-
Billettpris: 250 – 449 kr 25,- kr 25,-
Billettpris: 450 – 699 kr 30,- kr 30,-
Billettpris f.o.m 700, kr. 35 + kr. 5 pr. Kr. 250 kr 35,- kr 35,-

* Organisasjonspriser for frivillige org. med krav på tilskudd fra Moss kommune og for amatører bosatt i Moss kommune. Reduserte priser gjelder for Mossebaserte organisasjoner med rett til støtte fra Moss kommune. Videre må organisasjonen ha tilholdssted i Moss, være medlemsbasert med minimum 10 medlemmer og ha en demokratisk oppbygging med et styre valgt av medlemmene. Idrettslag må være godkjent av NIF.

**For næringsleie og for organisasjoner/privatpersoner bosatt utenfor Moss kommune.