Særlige leievilkår

Oppdatert 01.09.23

LEIEPRISER

Basisleie gjelder leie av saler og lokaler ved enkeltforestillinger inntil 8 timer. Tillegg ved flere forestillinger, tid til rigging og prøver, avtales særskilt.

TEKNISK UTSTYR (Scene/lyd/lys/bilde)

Kulturhusets tekniske utstyr er inkludert i leieprisen. Teknisk utstyr utover det som disponeres av kulturhuset kan leies mot avtalt tilleggspris. Teknikere som skal betjene dette utstyret skal leies via kulturhuset eller godkjennes av kulturhuset.

ORDENSREGLER

Utstyr som stiger, trapper, stoler og lignende skal omgående settes tilbake på plass etter bruk. Det er ikke tillatt å fjerne noe av dette utstyret fra huset. Det skal alltid være fri tilgang til brannslukningsapparatene og brannslangene, og disse skal befinne alltid befinne seg på sine faste plasser. Kulisser, rekvisita, kostymer og lignende som bringes inn i huset skal omgående fjernes når leieforholdet opphører. Det skal holdes orden i hele bygningen, og spesielt i ganger (rømningsveier) og i sceneområdet. Emballasje og utstyr i forbindelse med oppsetninger skal kun oppbevares på anvist sted, og på en slik måte at det ikke blokkerer rømningsveier. All bruk av heiseutstyret på scenen krever opplæring og skal godkjennes av hustekniker. Kun hustekniker kan autorisere betjening av varmeanlegg, vifteanlegg, alarmsentral og andre tekniske og elektriske innretninger i bygningen.

ANNONSERING OG MARKEDSFØRING

Kulturhuset har en rekke markedsaktiviteter i egne og betalte kanaler. Leietaker kan kjøpe markedspakker av kulturhuset. Annonserer leietaker på egen hånd påligger det leietaker at billettopplysninger og annen informasjon er korrekt. Informasjon på kulturhusets internettsider og opprettelse av Facebook-arrangement er inkludert i leiepris. Leietaker må levere ferdig materiell egnet digital form i god tid, senest 8 uker før arrangementet.

SERVERING

Kulturhusets egen kafé har enerett på servering og skjenking i vestibyle/foaje, både på Parkteatret og Samfunnshuset. Arrangør (lokale lag/organisasjoner) kan etter nærmere avtale gis tillatelse til egen servering i særskilte tilfeller. All skjenking av alkohol må skje via kulturhusets skjenkebevilling.

SPESIALEFFEKTER

All bruk av røykmaskin, pyrotekniske effekter, eksplosive stoffer o.l. må avtales spesielt med kulturhuset før arrangement. Slikt utstyr skal trakteres av kvalifisert personell (sertifisert). Leietaker vil bli fakturert for skader og ekstra utgifter påført bygningen og personell ved bruk av spesialutstyr. Åpen varme er strengt forbudt uten at det er iverksatt kompenserende tiltak (ekstra vakthold etc.) etter avtale med kulturhusets brannvernleder.

FRIBILLETTER

Kulturhuset skal disponere inntil 6 fribilletter til hvert arrangement hvor kulturhuset er utleier. Ved et arrangement som har flere forestillinger skal inntil 4 billetter pr. forestilling frigis kulturhuset.

FAKLER O.L.

Stearinlys, fakler etc. tillates ikke benyttet inne eller utenfor foran inngangene.