Personvernerklæring

1 Hvorfor? 

Beskyttelsen av dine personopplysninger har høyest prioritert hos oss. Moss kommune er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern og all vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning eller innhentet samtykke.

Moss kommune er behandlingsansvarlig for personopplysningene du avgir på våre nettsider, som for eksempel innloggingsdata, logging av bruk av nettsidene og andre elementer som nevnt i denne Personvernerklæringen.  Vi er ansvarlige for å behandle personopplysninger om deg på en sikker og lovlig måte.

Personvernerklæringen inneholder de opplysninger du har krav på å få i forbindelse med at det samles inn opplysninger om deg på våre nettsider.  Du får også generell informasjon om hvordan vi samler inn, behandler og beskytter dine personopplysninger i og med din kommunikasjon med kommunen.

2 Hvilke personopplysninger behandles? 

I forbindelse med at du registrerer informasjon om deg selv på våre nettsider, vil vi få tilgang til ditt navn, epost-adresse, adresse og opplysninger om det du lurer på eller de tjenestene du etterspør eller benytter. Spesifikk informasjon som er nødvendig for å tilby kommunens tjenester til deg, som for eksempel gårds- og bruksnummer, kontoinformasjon, navn på pårørende etc. Informasjonen om deg vil bli lagret hos oss med følgende formål:

3 Innhenting av personopplysninger i forbindelse med våre lovpålagte oppgaver 

Når du kontakter kommunen, byens forvaltning eller bruker kommunens tjenester, samler vi inn personopplysninger om deg. Det kan for eksempel handle om byggesøknader, barnehage, skole, omsorgstjenester, om du har kontaktet oss via e-post eller sosiale medier eller benyttet noen av Moss kommune sine elektroniske tjenester.

Vi vil alltid være åpne for hvilke opplysninger vi behandler, formålet og hva som er det lovlige behandlingsgrunnlaget. Vi vil begrense innhenting av personopplysninger til det som er nødvendig for behandling av saken.

Behandlingsgrunnlaget for dette er GDPR art 6 (1) e. Vår behandling er nødvendig for å utøve offentlig myndighet som kommunen er pålagt i lov.

3.1 Innhenting av personopplysninger i forbindelse med avtaleinngåelser og andre samtykkebaserte behandlinger 

Når Moss kommune er en avtalepart eller innhenter personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke, så vil personopplysningene kun benyttes til formålet som ble oppgitt ved innhentingen av samtykket. Behandlingsgrunnlaget vil da være GDPR art 6 (1) a. Den registrerte kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke.

Dersom vi har inngått en avtale med deg om levering av kommunens tjenester, vil behandlingsgrunnlaget for behandlingen være GDPR art 6 (1) b, nemlig der behandlingen er nødvendig for å oppfylle den avtalen du er part i.

3.2 Personopplysninger fra offentlige registre og andre registrerte

I forbindelse med en kommunes oppgave, mottar og behandler vi personopplysninger på bakgrunn av offentlige registre eller andre registrerte. Moss kommune vil innen rimelig tid informere om at vi behandler personopplysninger om deg og dine rettigheter i henhold til personvernloven.

Dersom dette er en behandling Moss kommune er lovpålagt og som omfattes taushetsplikten, vil du ikke bli informert.

3.3  Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Vi utleverer kun personopplysninger til tredjeparter hvor dette er i henhold til gjeldende regler og lovkrav. Se for øvrig informasjon om informasjonskapsler.

3.3.1  COOKIES POLICY

Moss Kommune benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider https://www.moss.kommune.no/.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser.  Dette samtykket har du avgitt fordi de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene på din nettleser. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt. Nedenfor finner du informasjon om hva slags informasjonskapsler vi benytter og hva du kan gjøre for å endre innstillinger vedrørende bruk av disse.

3.3.2 Hva er en informasjonskapsel (cookie)

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukers datamaskin når brukeren åpner en nettside. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske handlekurv i nettbutikken eller registrere hvor brukeren beveger seg rundt på nettstedet.

Informasjonskapsler kan være nyttig både for eieren og brukeren av en nettside. Eieren av nettsiden kan tilpasse tjenesten ut fra informasjonen som lagres. For deg som bruker av https://www.moss.kommune.no/, kan besøk på nettsiden oppleves mer brukervennlig og tilpasset.

Informasjonskapsler kan være sesjonsavhengig eller fast informasjonskapsel.

Sesjonsavhengig informasjonskapsel slettes etter endt sesjon, det vil si når du lukker nettleseren. Disse brukes blant annet for å registrere at du er inne på https://www.moss.kommune.no/ og hvilke valg du gjør.

Fast informasjonskapsel slettes ikke etter endt sesjon. Faste informasjonskapsler kan typisk inneholde informasjon om autentisering, språkinnstillinger og menypreferanser.

3.3.3 Hvordan benytter vi informasjonskapsler?

Når du er inne på https://www.moss.kommune.no/ , vil Moss kommune benytte en rekke informasjonskapsler for å analysere bruken din av nettsiden vår. Formålet med dette er for å sjekke bruk av og forbedre funksjonaliteten på https://www.moss.kommune.no/, og å gjennomføre analyser av og statistikk på nettsidene.

Vi bruker Google Analytics for å sjekke hvordan nettstedet vårt blir brukt og for å føre statistikk over besøk på nettstedet. For fullstendig oversikt over hvilke andre applikasjoner som benyttes, ta kontakt med personvernombudet.

Behandlingsgrunnlaget for dette er GDPR art 6 (1) f, legitime interesser. Våre legitime interesser fremgår av formålene. Vi vil ikke under noen omstendigheter drive med profilering av deg.

3.3.4 Hvordan kan du administrere din bruk av informasjonskapsler?

Dersom du ønsker å slette eller endre bruk av informasjonskapsler, kan du gjøre dette ved å gjøre endringer i innstillingene i nettleseren din.

Se her for å få nyttige tips til hvordan du kan administrere din bruk av cookies: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

4 Sikkerhetstiltak

Vi jobber kontinuerlig for å beskytte dine personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Våre sikkerhetstiltak inkluderer fysiske, tekniske og administrative tiltak.

Våre medarbeidere får opplæring og veiledning om hvordan man håndterer personopplysninger på en trygg måte. Vi har rutiner og tilgangskontroll for å forhindre uautorisert tap eller utlevering av dine personopplysninger. Vi har også prosedyrer og tiltak som forhindrer tap og ødeleggelser av de systemene som oppbevarer personopplysningene. Vi sørger for at behandlingen av Personopplysninger gjøres korrekt og sikkert, og at behandlingen er beskyttet mot skadelig programvare.

Vi sørger for at personopplysninger er beskyttet i forbindelse med overføring både internt og eksternt. Vi sikrer at enhver ekstern part som håndterer dataene oppfyller et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Eventuelle trusler mot datasikkerheten håndteres effektivt ettersom sikkerhet og beskyttelse av dine personopplysninger er en del av det daglige arbeidet i vår virksomhet. Vi overholder de kravene til beskyttelse og sikring av Personopplysninger som følger av gjeldende personvernlovgivning.

Vi har etablerte prosedyrer og kapasitet til å oppdage og håndtere sikkerhetsbrudd. Når det oppdages et sikkerhetsbrudd blir det rapportert til ledelsen, risikoen for sikkerhetsbrudd blir vurdert, og Datatilsynet vil bli varslet om nødvendig. Du vil også bli varslet som bruker dersom sikkerhetsbruddet utgjør en risiko for deg og dine rettigheter. Prosessen blir dokumentert.

5 Dine rettigheter som bruker/registrert

Dersom du ønsker å få innsyn, endre eller slette personopplysninger om deg selv så kan du kontakte hvem som helst i Moss kommune eller kommunens personvernombud. Se kontaktinformasjon under punkt 11.

Du har rett til å be om innsyn i hvilke av dine personopplysninger vi behandler. Dersom du ser at dine opplysninger er feil eller irrelevante, kan du be om at de korrigeres. I visse tilfeller kan du be oss om å slette personopplysninger om deg, vi kan ikke slette personopplysninger som inngår i offentlige dokumenter som er arkivverdige.

I tillegg kan du når som helst trekke tilbake samtykker du tidligere har gitt. Tilbaketrekking av samtykker påvirker ikke lovligheten av den behandlingen som har skjedd inntil samtykket ble tilbakekalt.

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

6 Hvor lenge vi lagrer informasjonen din? 

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæringen, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt eller tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, eller etter samtykke fra deg. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.

Moss kommune følger Arkivloven. Det finnes planer for dokumenthåndtering hos de ulike virksomheter og foretak som angir hva som gjelder for oppbevaring på de ulike områder. Det skal der fremgå hvorvidt dokumentasjonen, som kan inneholde personopplysninger, kan slettes, og når.

7  Hvordan kontakte oss? 

Personvernombudet skal føre oversikt med Moss kommunes behandling av personopplysninger og bistå de Registrerte i virksomheten. Terje Jensen er Moss kommunes personvernombud og kan kontaktes på personvernombudet@moss.kommune.no eller så kan du kontakte enhver ansatt i Moss kommune.

Dette dokumentet gjelder for: Hele Moss Kommune

Denne personvernerklæringen gjelder fra 01.08.2018.

Instagram has returned invalid data.

Følg oss på Instagram